Är det skillnad mellan trä och trä?

Moderna bastu lavar

Det finns ju flera olika träslag att ha i sin bastu. Såklart går man oftast på utseendet med vilken färgnyans man vill ha, men finns det mer bakom de olika träslagen? Vi har kollat lite mer på de 3 vanligaste som oftast används till bastubygge.

Asp

Asp är, efter björken, det vanligaste lövträdet i Sverige och är ljust i färgen. Det är också det vanligaste träslaget i våra bastur. Det är ett snabbväxande träd som finns över hela landet. Asp är ett lätt, relativt mjukt och sprött virke som är formstabilt vid fuktförändringar. Om aspvirke får tillfälle att torka ut efter varje gång det blivit fuktigt varar det länge, länge. Även utomhus. Asp har låg värmeledningsförmåga och släpper ingen kåda och är därför vanligt använt till bastulavar och bastupanel. Kan även fås som värmebehandlad asp vilken har en mörkare nyans.

Onödigt vetande: Asp var bland de första lövträden som invandrade söderifrån efter isens avsmältning för 12 000 år sedan.

_FS_9111

Thermoaspen_panel_sauna_3

Al

Al är ett snabbväxande lövträd som växer i fuktiga miljöer och försörjer sig själv med kväve. Al är ett lätt, relativt mjukt och medelsegt virke. Relativt formstabilt vid fuktförändringar. Det har en ljus rödaktig färg och typiskt är småsamlingar av kvistknottror här och var i veden. Alen absorberar väldigt lite värme och passar därför utmärkt till bastuinredningar. Ofta kombinerad med väggpanel i asp som ger en snygg kontrast.

Onödigt vetande: En av regalskeppet Vasas länspumpar var tillverkad av al.

Classic Slim.69

Gran

Detta är ett av de vanligaste träden i Norden och det dominerande träslaget vid byggande och konstruktion. Det är troligen också det som de flesta relaterar till när de tänker på en bastu. Granen är ljus i färgen och är ett medelmjukt och relativt enkelt träslag att arbeta med.

Onödigt vetande: Rådhuset i Amsterdam står på 13 659 granpålar nedslagna i marken. 

Interior Wide2

PS. Har inget med bastu att göra, men visste du att Vanillin utvinns ur rötskadat granvirke!?

Källhänvisningar: http://www.tracentrum.se/ och https://www.skogssverige.se