Teknisk information

Luftflödet är viktigt för en perfekt bastu

Korrekt inställd ventilation är ett måste för att bastuaggregatet ska fungera som det ska, vara effektivt och ha en lång livslängd. Olika typer av bastuaggregat och basturum kräver olika ventilationsprinciper.

middler
infografik_se

Självdragsventilation

Utformning

Denna typ av ventilation använder värmeenergin från stigande värme för att förse basturummet med god ventilation. För att säkerställa korrekt funktion ska tilluften finnas under bastuaggregatet och frånluften placeras på motsatt sida, precis under taket.

Dynamik

Njut av ett svalare golv och nedre lave, och mer värme ju högre upp du sitter. Det behövs ingen anordning för att det ska fungera. Inget underhåll och ingen extra strömtillförsel krävs.

Aggregat

Våra aggregat är konstruerade för att fungera särskilt bra ihop med självdragsventilation. Denna typ av ventilation passar alla våra aggregat.

Hitta din bastu- eller ånglösning

Besök våra återförsäljare för mer information
tylo-banner-mockup-image